RSS
Четвер, 18.04.2019, 20:44
Вітаємо Вас, Гість
Форма входу
Категорії розділу
Наукові конференції [29]
В даній категорії висвітлюються програми університетських наукових конференцій студентів та молодих вчених
Наукові семінари [10]
Матеріали наукових семінарів на базі факультетів та кафедр університету за участю представників органів влади
Виставки, огляди, конкурси [5]
Категорія призначена для відображення участі представників Івано-Франківського університету права ім.Короля Данила Галицького у виставках, оглядах-конкурсах та інших заходах
Пошук
Block title
Статистика

Онлайн всього: 1
Наші гості: 1
Користувачі: 0
Партнери
Науково-інформаційний вісник
Юридична техніка
Телефон приймальної комісії(0342) 71-56-80.
Адреса університету: м.Івано-Франківськ, вул.Коновальця, 35
Університетське життя
Відеоновини
Корисна інформація
День Знань!
Студентська спартакіада
Бібліотека університету
1025-річниця Хрещення України-Русі
Головна » Статті » Наукові конференції » Наукові семінари

Науковий семінар – розширене спільне засідання кафедр «Обліку та аудиту» та «Економічної теорії»
Івано-Франківський Університет права ім. Короля Данила Галицького
Протокол № 2/ - 29 / 9
Науковий семінар – розширене спільне засідання кафедр «Обліку та аудиту» та «Економічної теорії»
 
м. Івано-Франківськ,
Університет права ім. Короля Данила Галицького 
29 грудня 2009 р.
 
Присутні:
Скоморовський Віталій Богданович – к.і.н., доц., проректор з наукової роботи;
Васильєв-Мюллер Олександр Валерійович – д.е.н., с.н.с., к.т.н., академік Нью-Йоркської Академії наук, член AAAS, Почесний член Академії ЕНіПД Росії;
Івашків Тарас Степанович – к.е.н., зав. кафедри «Економічної теорії»;
Буртняк Іван Володимирович – к.е.н., зав. кафедри «Обліку та аудиту»;
Гуменюк Тетяна Іванівна – к.і.н., доц., зав. кафедри «Історії та теорії держави і права»;
Перович Дмитро Миколайович – к.е.н., доц.;
Лукач Уляна Романівна – к.п.н., доц.;
Маланій Оксана Ярославівна – старший викладач;
Кузенко Уляна Іванівна – старший викладач;
Криховецький Іван Зіновійович – продекан Університет права ім. Короля Данила Галицького;
Іщенко Надія Богданівна – ст. викладач.
 
Порядок денний
  1. Розгляд дисертаційної роботи на здобуття почесного звання доктора комерції Криховецького Івана Зіновійовича по темі «Методологічні засади розвитку сучасного третинного сектору економіки (досвід теоретико-методологічного аналізу розвитку туристично-рекреаційних комплексів)».
  Науковий консультант: Васильєв-Мюллер О.В. – д.е.н., с.н.с., член Нью-Йоркської Академії наук, Почесний член Академії ЕНіПД Росії.
 
  2. Розгляд рекомендацій наукової конференції «Демократичні чинники в контексті сучасної трансформації системи міжнародних відносин»
  Доповідач - проректор з наукової роботи, к.і.н., доц., Скоморовський В.Б.
 
  3. Різне.
 
  По першому питанню слухали:
  Заступника голови Азовського (Українського) відділення Академії економічних наук і підприємницької діяльності, д.е.н., с.н.с. Васильєва-Мюллера Олександра Валерійовича, який, зокрема, сказав: «Шановні науковці Івано-Франківського Університету права ім. Короля Данило Галицького, ми вже не тільки відродили практику наукових семінарів на факультетах нашого університету у грудні 2008 р., які пройшли на економічному, юридичному і архітектурному факультетах, а й відродили громадську наукову атестацію на здобуття почесного ступеня доктора наук. Ця практика спиралась на підтримку наукової громадськості міжнародної громадської організації «Академія економічних наук і підприємницької діяльності» (Президент АЕНіПД академік, професор, д.е.н. В.Н. Кириченко).
  Нагадаю, що було затверджено вісім рейтингових посвідчень на перший, другий і третій рівень оцінених дисертаційних робіт і всі ці роботи знаходяться у бібліотеках країн Європи та Америки. Це великий вклад наших фахівців зі Східної Європи у розбудову сучасної системи оцінки кваліфікації фахівців зі всебічним обговоренням наукових досягнень і цікавих пропозицій.
  Починаючи з 2009 р. на новому рівні ми її розпочали проводити із застосуванням вітчизняних та міжнародних електронних сторінок в Інтернеті згідно Положення по проведенню кваліфікаційного атестування на здобуття почесного ступеня доктора наук.
  Згідно із цим Положенням продовжуємо атестування наукової праці – дисертації на здобуття почесного звання доктора комерції Криховецького Івана Зіновійовича по темі «Методологічні засади розвитку сучасного третинного сектору економіки (досвід теоретико-методологічного аналізу розвитку туристично-рекреаційних комплексів)», яка розміщена на електронній сторінці Інституту економіко-соціокультурних досліджень ім. Ольги Васильєвої-Католик http://iescr-catholic.uсoz.de за рішенням Президії Азовського (Українського) відділення Академії ЕНіПД».
  Для доповоді слово було надано Криховецькому Івану Зіновійовичу, який висвітлив основні положення дисертаційної роботи по темі «Методологічні засади розвитку сучасного третинного сектору економіки (досвід теоретико-методологічного аналізу розвитку туристично-рекреаційних комплексів)».
  Він підкреслив: «Сьогодні статистика відзначає, що більше ніж 10% світового валового продукту припадає на туристичний бізнес, а також більш ніж 7% міжнародних інвестицій і третина світової торгівлі послугами пов’язана з ним. Цей сектор приносить більш ніж 300 млрд. дол. доходу щорічно у вигляді податкових надходжень та забезпечує робочим місцем кожного десятого. Вважаємо, що неоцінений внесок в наше розуміння шляхів розвитку туристично-рекреаційних кластерів сучасних галузей зробили вчені США, насамперед Ф. Хайек, П. Друкер, П. Самуельсон, Д. Речмен, М. Мескон та ін. Але найбільше значення для розуміння сучасних тенденцій формування та розвитку туристично-рекреаційного кластеру галузей для нас мали праці Данилевського Н.Я., Шпенглера О., Ясперса К., Лотмана Ю.М., Бахтіна М.М., Хантігтона С., Дж.Тойнбі, Леві-Стросса К., а також відомих культурологів А.Я.Флієра, А.І.Арнольдова, Б.С.Єрасова, А.С. Карміна та інших. Ці праці дали можливість розглядати туристичну діяльність як соціокультурне явище. Разом з тим, сьогодні ще залишаються нерозв’язаними доволі багато теоретичних та прикладних проблем розвитку туристично-рекреаційних комплексів, що унеможливлює впровадження системного підходу, передусім, в державному регулюванні та підтримці створення конкурентоспроможних кластерів сучасних галузей.
  Не зважаючи на велику кількість досліджень теоретико-методологічних основ діяльності туристично-рекреаційних комплексів, в тому числі і в Україні, слід сказати, що серед учених, фахівців органів виконавчої влади, суб’єктів підприємницької діяльності немає єдиної думки щодо найбільш ефективної реалізації факторів організаційного, економічного і правового характеру. Тому, на приклад в Україні, існують різні підходи до оцінки ефективності роботи туристично-рекреаційних комплексів, які функціонують в умовах невизначеності відносно стратегічних напрямків розвитку.
  В той же час, криза 3-го та 4-го технологічного укладів набуває поширення в країнах СНД і відставання від країн не тільки Європи, а і Південної Америки зростає. Нам потрібно здійснити комплексний теоретико-методологічний аналіз проблем створення туристично-рекреаційних комплексів в соціально-ринковій економіці в епоху конвергенції культур; у встановленні загальних закономірностей і протиріч, специфічних особливостей їх розвитку в період повного панування в економіці промислово-фінансових груп і здійснення в Україні непослідовної трансформації економіки зі стану безвідповідальності середньої керівничої ланки до стану економіки із розподіленою відповідальністю. Також обґрунтувати і представити концепцію змін в вирішенні соціально-економічних питань функціонування туристично-рекреаційних комплексів з метою досягнення високої ефективності вітчизняними промислово-фінансовими групами (ПФГ) на світових ринках.
  Наприкінці 80-х — початку 90-х років загальне несприятливе економічне становище в Україні та відсутність цілісної системи управління туристичною галуззю призвели до занепаду туризму в державі, суттєвого скорочення потоків внутрішнього та іноземного туризму, порушення системи напрацьованих зв'язків, погіршення стану матеріальної бази. І тільки починаючи з 2002 року, після створення, відповідно до європейського та міжнародного досвіду, окремого центрального органу виконавчої влади в галузі туризму — Державної туристичної адміністрації, яку, згідно з затвердженим Положенням, визначено центральним органом виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у туристичній та курортній сферах, як складової частини економіч¬ного і соціального розвитку України, вдалося досягти зростання основних економічних показників до рівня 1998 року, а у 2004 році підвищити їх майже вдвічі.
  Так, протягом 2002—2007 років забезпечено щорічний приріст кількості туристів, які відвідують Україну на 20 відсотків, або на 2,5 млн. осіб щороку, яка становила у 2006 році 15,5 млн осіб. Кількість відвідувачів, які прибувають з метою курортного лікування і оздоровлення, щорічно збільшується на 14—17 відсотків. Обсяги туристичного споживання щороку зростають на 5 млрд. грн. та становили у 2006 році 34,9 млрд. грн. (дані розраховані за методикою міжурядової Всесвітньої туристичної організації).
  Сьогодні в Україні сформована стратегія розвитку туристичної галузі країни. Досягнуто законодавчих змін щодо структури галузі шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм». Успішно реалізується Державна програма розвит¬ку туризму на 2002—2010 роки та запроваджено засади державного стимулювання розвитку виїзного і внутрішнього, молодіжного та дитячого туризму. Зрозуміло, що в розбудові туристичної галузі є багато проблем, головні з яких ми проаналізували і вважаємо за необхідне наголосити на наступному: Сучасний туризм має базуватися на теоретичних та практичних методах ведення бізнесу.
  Однією з найважливіших складових в управлінні бізнесу є маркетингова діяльність, яка є основою як на початку ведення бізнесу, так успішного просування вже існуючого. На нашу думку, план-стратегія для туристичного бізнесу включає:
  - вивчення потенційного ринку збуту;
  - активізацію питання залучення з довгострокового співробітництва найбільших потенційних замовників;
  - організацію дизайнерського бюро;
  - економічну стратегію.
  Для отримання конкурентних переваг туристичному підприємству необхідно визначитися із основними підходами діяльності. На думку Джорджа Дея і Робіна Венслі, існують два основних підходи до отримання конкурентних переваг:
  - підхід, акцентований на споживачах;
  - підхід, акцентований на конкурентах.
  Необхідно провести моніторинг поведінки споживачів з урахуванням динаміки ринку і діяльності конкурентів. Конкурентну позицію туристичного підприємства слід визначати за наступною формулою:
К=(Р/СІК)*100%,
де К — позиція підприємства серед конкурентів;
Р — відносна частка ринку;
СІК — ринкова частка найбільшого конкурента.
  Також на сьогодні доцільно застосовувати програмні засоби CRM (Customer Relationship Management) як ефективні інструменти автоматизації бізнес-процесів і накопичення структурованої інформації про клієнтів, ефективності роботи з ними підрозділів і спеціалістів.
  Підкреслимо, що інноваційною основою стратегічного розвитку всього туристичного бізнесу та туроператорів Івано-Франківщини є Інтернет. Інтернет дозволяє не тільки продавати турпослуги дешевше, але і значно спрощує саму процедуру пошуку й організації подорожі. Інакше кажучи, у доступному для огляду майбутньому споживач буде потребувати лише посередника-організатора, що заощадить час пошуку. Тому ті турфірми, що продовжують працювати по-старому, ризикують програти не просто певне число потенційних клієнтів, а позбавитися їх усіх разом.
  Якщо характеризувати туристичний бізнес, то це, по суті, кілька різних бізнесів в одному. Сюди входять: оформлення віз (якщо такі вимагаються), бронювання авіаквитків (чи квитків на будь-які види наземного чи всього транспорту), бронювання готелів, організація туристичного сервісу, екскурсій і культурної програми, забезпечення мандрівника медичною страхівкою.
  Як свідчить європейський досвід, практично усі туристичні компанії чи організації розробляють свої власні інформаційні системи. У майбутньому Всесвітня туристична організація планує створити мережу обміну туристською інформацією ВТО. Так що вступ України у ВТО є дуже своєчасним.
  Становлення і розвиток інноваційної діяльності та наукове забезпечення туризму сприятиме створенню нових оригінальних туристичних продуктів, комплексному використанню та збереженню навколишнього природного середовища та культурної спадщини, патріотичному вихованню, пропаганді здорового способу життя, зміцненню міжнародного авторитету України як туристичної держави. Приклад такого наукового забезпечення дає Програма наукового-туризму для Карпат «Джерела майбутнього: Майстерні Цивілізації», яку Вам вже презентував заступник завідувача кафедри Іван Гребенюк.
  Розглядаючи сучасні тенденції в координуванні світової економіки, а саме необхідність створення Міжнародної Асоціації Промислово-Фінансових груп (див. Doc – 431 на http://cic-wsc.org), як найефективнішого шляху практичного подолання світової фінансової кризи.
  Ми зі свого боку пропонуємо: такій фінансово-промисловій групі в Україні, як Група Р.Ахметова (Донецьк), на яку припадає 5,95% ВВП України і до складу якої входять Азовсталь, Єнакіївський металургійний завод, Авдіївський коксохім, Центральний і Північний ГЗК, Павлоградвугілля, шахта "Комсомолець Донбасу", машинобудівні заводи в Харкові, Дружківці і Слов'янську, Фарлеп Інвест, Астеліт тощо; Перший Український міжнародний банк, Донгорбанк, СК "Аска"; ФК "Шахтар", придбати а також забезпечити активну розбудову потужної туристичної інфраструктури в Криму і на Кіпрі, зробивши історично-культурні маршрути античними місцями не тільки максимально дешевими, а і досить інформативними.
  Для групи "Приват" І.Коломойського та Г.Боголюбова (Дніпропетровськ), із 3% ВВП України, яка володіє: Укрнафта (43% акцій), НПЗ "Нафтохімік Прикарпаття". НВК "Галичина", гірничозбагачувальні комбінати, заводи феросплавів тощо, Приватбанк; ФК "Дніпро", є сенс поряд із подальшим розвитком туристичного бізнесу в Івано-Франківській області (туристичний комплекст європейського рівня «Буковель»), розбудувати сервісну туристичну систему у Закарпатті.
  Для групи "Індустріальний Союз Донбасу" С.Тарути та В.Гайдука (Донецьк), із 2,5% ВВП України, до якої належать: Алчевський металургійний комбінат, Дніпропетрівський металургійний комбінат ім. Дзержинського, Дніпропетровській трубний завод, Алчевський коксохім; ФК "Металург" Донецьк, є сенс звернути увагу на Приазов’я, і взагалі на Азовський беріг, в тому числі у Краснодарському краї та в Ростовській області (Російська Федерація). Іншими словами відтворити Азовський Регіон, а краще почати будувати Азовський Єврорегіон.
  Для групи К. Жеваго, із 2,4% ВВП України, до якої належать: Полтавський ГЗК, Автократ, Росава; банк "Фінанси і кредит", більш доречним було б працювати над розбудовою туристичної системи в центральній Україні.
  Теж саме можна запропонувати і для групи В. Пінчука (Дніпропетровськ), із 2% ВВП України, яка контролює: трубопрокатні заводи у Нижньодніпровську, Нікополі, Новомосковську, Нікопольський завод феросплавів. Ця група вже вийшла на світовий рівень із міжнародними проектами, але поєднання досягнень у світі із розбудовою бізнесової туристичної інфраструктури в Україні, країні базування, дасть великі і несподівані позитивні наслідки.
  З роботою можна ознайомитись на сайті Інституту соціо-культурних досліджень:
  Сподіваємось, що до наших пропозицій прислухаються!»
  Запитання по результатах доповіді.
  На запитання доцента, к.е.н. Перовича Дмитра Миколайовича по темі дисертаційного дослідження були дані Іваном Зіновійовичем відповіді, які можна викласти наступним чином: 
  «В умовах сучасної транзитивної економіки України особливої актуальності та значущості набувають детермінанти формування конкурентних переваг суб’єктів вітчизняної економічної системи на фоні динамічної зміни основних макроекономічних показників.
  До найбільш перспективного і стрімко зростаючого сектору вітчизняної економіки належить туристична галузь, а особливо, екологічний туризм. Цікаво, що екологічний туризм динамічно розвивається в усіх регіонах світу, а його річний ріст оцінюється від 10 до 30%. Підкреслимо, що частка екологічного туризму в доходах від міжнародного туризму досягає 10—15%.
  Для нас це найбільш цікаво, тому що робимо обґрунтовано наголос саме на цьому напрямку розвитку туристичної галузі у Прикарпатті. Фактично із обґрунтування розвитку напрямку екологічного туризму і виникла ідея наукового туризму. А з’явилась ідея - з’явились і можливості для впровадження перспективного задуму.
  Ми не розкрили до кінця перспективності наукового туризму по залишкам старовинних енергетичних споруд у Карпатах (це дійсно цікавий інноваційний бізнес-проект), але використали усі можливості для широкої презентації цієї концепції у науковому середовищі. І мені приємно відзначити високу зацікавленість науковців і всіх присутніх у розбудові напрямку наукового туризму в Західній Україні.
  В той же час у теоретичних розробках наполягаємо на етнічно-центричний напрямок розбудови всієї туристичної галузі. Ми наголошуємо, що «Просте, але досить суттєве правило – культурні заходи проводяться не для туристів, в першу чергу, а для відтворення і збереження близьких місцевим мешканцям і всьому народу традицій і поглядів на вічні і нетлінні істини (!). Якщо ця умова виконується то всі міжнародні контакти працюють на розвиток національної культури, з одного боку, і на розвиток інтеграційних процесів і покращення стосунків між націями, з іншого.»
 
  Рішення по першому питанню:
  Продовжити атестацію дисертаційної роботи по темі: «Методологічні засади розвитку сучасного третинного сектору економіки» (досвід теоретико-методологічного аналізу розвитку туристично-рекреаційних комплексів) на здобуття почесного звання доктора комерції Криховецьким Іваном Зіновійовичем та розмістити протокол семінару на електронній сторінці Івано-Франківського Університету права ім. Короля Данила Галицького із посиланням на матеріали, які розміщені на електронних сторінках Інституту економіко-соціокультурних досліджень ім. Ольги Васильєвої-Католик (http://iescr-catholic.uсoz.de) та Азовського (Українського) відділення Академії ЕНіПД. (одностайно)
 
   По другому питанню слухали:
  Проект Рекомендації наукової конференції «Демократичні чинники в контексті сучасної трансформації системи міжнародних відносин» (29 грудня 2009 р. м. Івано-Франківськ), а саме:
  «У конференції брали участь вчені і практики з Східних і Західних регіонів України, зокрема, з Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Рівненської філії ПВНЗ «Європейський університет», Карпатського Інституту підприємництва Університету «Україна», Львівського Представництва ім. В.В.Леонтьева А(Ук.)В АЕНіПД, Азовського (Українського) відділення Академії економічних наук и підприємницької діяльності, Інституту економіко-соціокультурних досліджень ім. Ольги В. Васильєвої-Католик, Івано-Франківського державного коледжу технології і бізнесу та ін. Обговоривши доповіді, співдоповіді та виступи учасників конференції, вважаємо:
  1.Необхідно підтримати створення Міжнародної Асоціації Промислово-Фінансових груп як ефективного шляху трансформації Світової економіки на 4-тий і 5-тий технологічні уклади в умовах зростання екологічних проблем та скорочення ресурсної бази. Від наших науковців ця підтримка буде мати вигляд наукових досліджень та соціально-економічних аналізів відносно вчасності створення і розбудови МАПФГ.
  2. Треба відмовитися від коментаторського підходу під час написання дисертаційних робіт, щоб дисертації відкривали нові, недосліджені напрями чи проблеми в науці, розв’язували їх, пропонували практичну реалізацію теоретичних висновків. Слід підтримати громадську атестацію науковців, яку здійснює зараз АВ АЕНПД, ІЕСКД (правонаступник ДЕМНЦ Академії наук України) ім. Ольги В. Васильєвої-Католик і Університет.
  3. Необхідно орієнтувати молодих науковців на відмову від догматизму і схоластики у наукових дослідженнях з огляду на те, що українська наукова економічна мова набагато ширша і різноманітніша від мови електронних перекладів, а також має глибоку історичну основу спільну із мовами Західної Європи.
  4. Потрібно орієнтувати і скеровувати фахівців з політології, світової економіки і міжнародних відносин, економічної теорії, економічної історії, бухгалтерського обліку та аудиту, фінансів підприємств та банківської справи на дослідження проблем сучасних трансформаційних процесів у світовій економіці, які охоплюють в єдиний дуже складний комплекс майже всі суб’єкти мікроекономічних відносин, пов’язав їх на мезо-, макро- і мегарівнях в єдину глобальну систему, яка потребує високо фахового керування і аналізу на ґрунті історичної правди (П.Л.Лавров – Історія як методологія гуманітарних наук) та високої християнської моральності.
  5. Пропонуємо до реалізації на практиці, в першу чергу, програми курортно-рекреаційної зони «Південний беріг Криму», «Приазовський край – Азовський Регіон», «Азовський Єврорегіон», Програма наукового-туризму для Карпат «Джерела майбутнього: Майстерні Цивілізації», а також продовжити розбудову історико-культурного комплексу «Хутір Католик» і виконання міжрегіонального проекту «Нова Готія» по програмі «Червона Книга Європи».
  6. Прискорити створення Української Академії економічних наук і підприємницької діяльності ім. В.В. Леонтьєва для збереження традицій високоморального служіння суспільству Лауреатів Премій Пам’яті Альфреда Нобеля в економіці, а також підготовку виставки наукових праць Першого Президента-голови Азовського (Українського) відділення Академії ЕНіПД, д-ра В.О.Васильєва для Іспанії.
  Рішення по другому питанню:
  Пропонувати проект рекомендацій для затвердження науковій конференції «Демократичні чинники в контексті сучасної трансформації системи міжнародних відносин». (одностайно)
 
  По третьому питанню – «Різне», яке стосується безпосередньо діяльності кафедри було запропоновано все узгодити безпосередньо на кафедрах без залучення фахівців із інших кафедр університету.
 
  Рішення по третьому питанню:
  Перенести розгляд виробничих питань на кафедри і розглянути 30.12.2009 року.
 
  Керівник наукового семінару __________ д.е.н. Васильєв О.В.
  Заст. зав. кафедри, секретар наукового семінару ст. викладач __________ Іщенко Н. Б.


Джерело: http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/disertacija_krikhoveckogo_izquotmetodologichni_zasadi_rozvitku_suchasnogo_tretinnogoq
Категорія: Наукові семінари | Додав: Vavaliant (04.01.2010) | Автор: О.В. Васильєв-Мюллер
Переглядів: 2122 | Теги: тетинний сектор економіки, Криховецький І.З., фінансов-промислові групи, дисертація, туризм | Рейтинг: 4.9/16
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]